شعر برگزيده:
الأشعار بشارت
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سهيل محمودى تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۹۴ نظرات نظرات: ۰
غروب عمر شب انتظار نزديک است
طلوع مشرقى آن سوار نزديک است
دلم قرار نمى گيرد از تلاطم عشق
مگو (براى چه؟)، وقت قرار نزديک است
اگر که در کف ديوارها گل ولاله است
عجيب نيست که ديدار يار نزديک است
بيا که خانه تکانى کنيم دلها را
از انجماد کسالت، بهار نزديک است
بيا! چو لاله تنت را به زخم آذين…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار خوب من (نمایش ها: ۱,۸۷۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۱,۸۲۶) الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۱,۸۲۳) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۱,۷۲۷) الأشعار آدين (نمایش ها: ۱,۶۸۹) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۱,۵۸۲) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۱,۵۸۰) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۱,۵۶۶) الأشعار نيامدى (نمایش ها: ۱,۵۵۵) الأشعار هزار راه دلم (نمایش ها: ۱,۵۲۲)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار كوكبه عدل (التقييمات: ۱.۰ / ۱) الأشعار موسم انگور (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم